Dagens økt

Hver dag foreslår vi tre økter for å hjelpe til med å holde treningsarbeidet i gang. Velg mellom kort, medium eller lang økt avhengig av dine mål og tilgjengelig tid for dagen..

Hvis de foreslåtte økter ikke faller i smak, så kan man velge “vis alternativer” for å få frem andre, tilfeldig valgte økter av hver type (kort, medium, lang).

Varighet på øktene inkluderer oppvarming og nedkjøring. Disse varighetene kan variere noe for distanse-basert trening, avhengig av fart.

Kort medium Lang
Kort Medium Lang
Max 30 min. 45 min. 60+ min.

Your workouts for September 18, 2019

short

Short

12 x 1 min / 1 min easy

Pre-set the monitor for a work time of 1:00 and a rest time of 1:00. Alternate one minute of fairly intense rowing with one minute of relaxed rowing, for a total of 24 minutes.

Button Sequences

PM3/PM4: B-D-D-A-A-A-A-B-E
PM5: B-D-D-B-A-A-A-A-B-E

vis alternativ kort | vis dagens korte

medium

Medium

40 minutes with rate change 22-24-26

Row a 40 minute piece at moderate intensity, changing stroke rate every two minutes as follows: start at 22 spm, then 24 spm, then 26, 24, 22, 24 and so on.

Button Sequences

PM3/PM4/PM5: B-D-B-B-E

vis alternativ medium | vis dagens medium

long

Long

60 minutes with rate changes every 5 minutes: 22-24-26-24-22

Row a 60 minute piece at a sustainable intensity, varying your stroke rate as follows: row five minutes @ 22 spm, five minutes @ 24 spm, five minutes @ 26 spm then back down and so on.

Button Sequences

PM3/PM4/PM5: B-D-B-D-B-A-C-C-C-E

vis alternativ medium | vis dagens lang

Tips for suksess

Forbered og belønn: Varm godt opp, kjøl ned og tøy hver gang man trener. Husk at økter med høyere intensitet krever lengre oppvarming

La teknologien hjelpe til: Programmér din Performance Monitor for økten du velger. Trenger du hjelp? Sjekk ut Hvordan bruke-sidene for din monitor: monitor:
PM5 | PM4 | PM3 | PM2 | PM1.